top of page

Associerade

Vänner som inte bor på Berget men som önskar att vara en del av kommuniteten tar kontakt med kommunitetens ledare och de utformar en personligt anpassad levnadsregel utifrån kommunitetens regel i sin helhet. Den som sedan accepteras av kommuniteten kan avlägga sina löften och lägga fram sin personliga levnadsregel, som sedan årligen förnyas på Berget. Löftesavläggelsen kan med fördel ske i samband med Vänföreningens årsmöteshelg. Dessa personer har personligt anpassade ansvarsförpliktelser. Exempelvis kan det gälla prästers tjänstgöring som gårdspräster på Berget och lekmäns volontärsskap. De associerade kan vara med på kommunitetens möten i samband med medarbetardagarna och förnya sina regler samtidigt med kommuniteten.

bottom of page