top of page

Kommunitetens syfte

Kommuniteten är en ekumenisk gemenskap som lever i kärlek till Gud, i förtroendefull vänskap, i bön och arbete. I tjänst för Kristus vill kommuniteten bereda människor möjlighet till andlig fördjupning, inspiration och vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka.

Vi som har en kallelse att leva detta liv bildar en kommunitet med namnet DEN HELIGA TREENIGHETEN. Den Heliga Treenigheten, Fadern och Sonen och den helige Ande, är fullkomlig enhet och fullhet. Att leva i denna enhet är kommunitetens liv. I kommunitetens kallelse ingår att verka för Kyrkans synliga enhet och välkomna medlemmar från olika kyrkor och samfund. Människor från olika kyrkor och samfund har blivit kallade till Berget ända från början. Detta är ett profetiskt tecken. Vi lever tillsammans i daglig gemenskap och vittnar om att Kristi kropp är en, trots splittringar och sår. Vi lever i Jesu bön ”att de alla må vara ett” (Joh 17:21) och ber om Kyrkans synliga enhet. Vi välsignar varandra och är öppna för all den rikedom som bevarats i våra olika traditioner.

bottom of page