top of page

Kommunitetens tjänst

Att vara en miljö – ett liv i tjänst

Jesus sade: “Jag är mitt ibland er som er tjänare” (Luk 22:27).

“Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor” (Ef 6:7).

När vi lever vårt liv på Berget, i betraktandet av vår Herre Jesus Kristus, i mässan och tidebönen, i ömsesidig kärlek, förvandlar detta liv oss och präglar hela vår miljö.

Vi arbetar och hänger oss åt de olika uppgifter som vi fått ansvar för. Vi är sända till att vittna om Guds kärlek för alla människor och vara Guds medarbetare i den specifika mission vi har här: bygga enhet, gemenskap och vänskap, erbjuda retreater och kurser, ta emot de gäster som kommer till S:t Davidsgården och Meditationsgården.

Vi tar emot dem som Gud har kallat till Berget som gäster, vänner och volontärer och vi är Guds medarbetare i deras tjänst. Allt det vi gör är viktigt och ingår i vår kallelse: förbön, samtal, matlagning, disk, städning, kansliarbete, gårdsmästeri med mera. Till vår gemensamma uppgift hör också att stötta volontärerna och erbjuda fördjupning i det egna andliga livet och Kyrkans liv.

Vårt liv på Berget har en struktur med olika mötespunkter: inre grupp, onsdagssamling, söndagskvällar, volontärfördjupning, medarbetardagar. Allt detta hjälper oss att bygga upp en levande miljö och gemenskap.

bottom of page