top of page

Kommunitetens ledarskap och beslutsprocess

LEDARSKAP

Ledaren för kommuniteten, som av tradition är Bergets föreståndare, för kommunitetens talan och inspirerar den till att utvecklas i sin kallelse. Ledaren har också ett särskilt ansvar för postulanter.

Kommunitetsrådet består av tre personer: kommunitetens ledare och ytterligare två personer som väljs för tre år i taget i samband med den årliga löftesförnyelse. Kommunitetsrådets uppgift är att bereda frågor för kommuniteten samt att ta tag i frågor som uppkommer löpande i det dagliga arbetet.

BESLUT

Kommuniteten träffas en gång i veckan för att samråda i aktuella frågor och fördjupa sig i kommunitetens kallelse och liv. Här fattas gemensamma beslut om regeln, medlemmar, löftesavläggelse, ansvarsområden, policy.

Beslutsprocessen innebär att vi bringar allas viljor i samklang, det som kan beskrivas som konciliaritet. Detta kan i många fall leda till att nya vägar öppnas. I slutändan tillkommer det sedan ledaren att efter kommunitetens samtal fatta det avgörande beslutet. Frågor kan hänskjutas till kommunitetsrådet som bearbetar frågorna till ett kommande möte.

bottom of page