top of page

Medlemskapets krav

För att kommuniteten skall kunna vara sund och evangeliserande och kunna dra andra till sig måste den som söker medlemskap:

1. ha en vilja att hålla regeln i sin helhet.

2. stödja Bergets vision och kallelse. Vara lojal gentemot föreståndaren, kommuniteten och kunna umgås med alla dess medlemmar.

3. vara uthållig i påfrestningar och vara beredd att ta ansvar i arbetet. Att psykiskt och fysiskt klara av de krav som kommunitetslivet på Berget innebär.

4. präglas av vilja till utveckling och andlig fördjupning.

5. ha en generös inställning till medlemmar och gäster och ha en social förmåga.

Postulanten upprättar i kontakt med ledaren för kommuniteten en personlig regel och försöker leva efter den. Ledaren för kommuniteten och kommunitetsrådet fungerar som stöd för postulanten.

Att vårda gemenskapen.

Kommunitetens medlemmar vinnlägger sig om att vara öppna mot varandra i kärlek. Vi delger varandra problem och glädjeämnen i förhållandet sinsemellan, i arbetet och i privatlivet, lyssnar till varandra och söker hjälpa och uppmuntra varandra. Kommunitetsmedlemmarna är lojala mot varandra och söker enhet och helhet för kommuniteten.

bottom of page