top of page

Kommunitetens regel

INLEDNING

Kommuniteten den heliga Treenigheten på Berget är en katolsk ekumenisk kommunitet. Den är av Biskop Anders Arborelius OCD beslutad att vara en sammanslutning för apostoliskt liv (societas vitae apostolicae, enligt CIC 731).

KOMMUNITETENS MÅLSÄTTNING

Vår specifika apostoliska målsättning (CIC 731 § 1) är:

(I) att leva i stabilitet ett liv i kristen tjänst på Berget i Rättvik, med gemensamma dagliga böner.

(II) att verka för Kyrkans synliga enhet och att välkomna medlemmar från olika kyrkor och samfund. Vi lever i Jesu bön ”att de alla må vara ett” (Joh 17:21) och verkar för försoning mellan alla kristna men också med öppenhet för att innesluta de gäster som inte har någon kyrkotillhörighet.

Kommuniteten tror tillsammans med konciliefäderna: “att Herren endast åt det apostoliska kollegiet, vilket Petrus förestår, har anförtrott alla det Nya förbundets gåvor, för att bilda en enda Kristi kropp här på jorden, i vilken alla de som redan på något sätt tillhör Guds folk, måste inlemmas till fullo” (Unitatis Redintegratio 3).

(III) att bereda människor möjlighet till bön, stillhet, andlig fördjupning, vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka.

(IV) att ta emot gäster och volontärer med stor generositet och vänskap. ”Herre, hjälp oss att vårda vänskapens miljö så att vi tillsammans är din öppna famn för alla som kommer till oss” (Bergets medarbetarbön).

bottom of page