top of page

Kommunitetens löften

Utifrån denna gemensamma regel utarbetar var och en sin egen personliga regel under rubrikerna: kallelsen, den ekumeniska kallelsen, bönen och den dagliga omvändelsen, arbetet. Den personliga levnadsregeln avslutas med ett riktningsord från Bibeln.

Regeln utarbetas och förnyas utifrån personliga förutsättningar. Löftena uttrycker vår intention och vilja. Var och en omprövar sina löften en gång om året, och förnyar dem vid en gemensam gudstjänst.

Löftena gäller både kommunitetens gemensamma regel och den personliga regeln.

bottom of page