top of page

Hemortsrätt i Kyrkan

Den ekumeniska kommuniteten Den Heliga Treenigheten har sitt hem i Kyrkan. Kommuniteten lyder under den Katolska kyrkans biskop i Sverige. Kommuniteten är förpliktad att vara lojal mot sin biskop och behöver samtidigt biskopens stöd och vägledning.

Den ekumeniska kommuniteten välkomnar medlemmar från olika kyrkor och samfund. Kommuniteten har en ekumenisk rådgivare (innan 2018 hade vi en ekumenisk rådgivare från katolska stiftet, nu har vi istället behov av en ekumenisk rådgivare från Västerås stift, Svenska kyrkan) och välkomnar den visitator som biskopen utser.

bottom of page