top of page

Kallelsen

Att tillhöra denna kommunitet är en specifik kallelse.

Den Helige Ande kallar och samlar oss till en gemensam kallelse:

Vi lever på Berget:

- för att vittna om Guds kärlek för alla människor

- för att ”leva Kyrkan”

- för att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget.

Vårt liv är ett liv:

- i bön

- i ömsesidig kärlek

- i tjänst

Kommuniteten grundades på Berget.

Vi har en kallelse att leva på Berget:

Som Mose:

- som möter Gud på berget, som går upp på berget för att lyssna – ta emot Guds lag, lära sig och folket att leva enligt Guds vilja.

- som talar med Gud ansikte mot ansikte, som en vän till en vän.

- som blir förvandlad av sitt möte med Gud. Hans ansikte lyste.

- som kämpar den andliga kampen mot ondskan (2 Mos 17:8-16, Amalek)

Som Elia:

- på berget Karmel (1 Kung 18).

- “Sedan framträdde Elia, den glödande profeten, vars ord flammade som en fackla” (Syr 48:1).

- “Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan” (1 Kung 19:4-5, 12).

Som Jesu lärjungar:

- på Saligprisningarnas berg (Matt 5:1-11), de tar emot den nya lagen.

- på Förklaringsberget (Luk 6:20-26). De går in i Guds mysterium, den Heliga Treenigheten:

* De hör Faderns röst

* De är omslutna i Andens ljus.

* De betraktar Sonen i hans härlighet.

- På Kalvarieberget där Jesus ger sitt liv för oss.

bottom of page